catiortusu3

Yapıların yağıştan korunmasında bilindik en eski yöntem çatı uygulamasıdır. Çatılar su yalıtımı yanı sıra ısı yalıtımı açısından da etkili bir sistemdir. Oturtma çatı ve askılı çatı olarak iki ana başlık altında incelenebilirler. Her iki tipte de çatıya belirli bir eğim veren taşıyıcı sistem oluşturulmaktadır. Askılı çatıda makaslar aracılığıyla yük karşılanırken oturtma çatıda çatı dikmeleri bu yükü alır. Kiremit, bilindik en eski çatı örtüsüdür. Kiremit uzun ömürlü oluşu çatıdan nem ve buhar geçişine izin vermesi, güneş ısısına karşı yalıtım sağlaması gibi birçok özelliği nedeniyle en yoğun şekilde tercih edilen çatı kaplama ürünüdür. Bunun yanı sıra oldukça ağır bir ürün oluşu nedeniyle çatı yüklerini arttırmaktadır. Kiremit seçiminde çatı tipine ve iklime bağlı olarak kiremitin şekli ve oluk ölçüleri gibi karar verilmesi gereken noktalar vardır. .

Bunun yanı sıra istenen formdaki bir kiremitin dayanımı da önemlidir. Kiremitin görsel muayenesiyle kiremit hakkındaki birçok bilgi anlaşılabilmektedir. Doğru kiremitin seçilebilmesi için öncelikle kiremitin üretim süreci iyi bilinmelidir.

Tuğla ve Kiremit üretiminde kullanılan killer, doğada nem-li, plastik, kum, toz veya kaya gibi formlarda bulunabilir. Kire-mit üretimi için tesislere getirilen kilin boyut ve bileşim olarak uygun özelliklere sahip olması için bir dizi ön hazırlıktan geçmesi gerekmektedir.

Alaturka, Marsilya, Granada ve Valencia gibi birçok farklı geometride kiremit üretiliyor olsa da ülkemizde ağırlıklı olarak Alaturka ve Marsilya tipleri görülmektedir. Mahya kiremitleri de tamamlayıcı birer eleman olarak ilk mahya ve mahya olarak iki farklı tipte bulunurlar.
İstanbul Çatı Ustası, Çatı Ustası